Obowiązek Informacyjny RODO – Fit For Fun Agata Jakubas

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Klub fitness Fit For Fun informuje że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Klub Fitness Fit For Fun Agata
Jakubas z siedzibą w Łodzi przy ul. Milionowa 21 budynek D parter, NIP 729-230-49-85
e-mail: zapisy@fitforfun.dance

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne i e-mail Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania zajęć , promocjach i eventach – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i e -mail organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).